Direktsänd video

Del 1/1

Skall vi lägga ner Got a Mac?


Frågan har aktualiserats på grund av avhopp och sjukdom i styrelsen.


Med PA  Ståhlberg som moderator diskuterar Temamötet den 18 oktober 2017 hur föreningens framtid kan se ut.


Mycket enkel inspelning.

Ljudet från moderatorn är OK, däremot är ljudet i övrigt lite lågt.


Temamöte 18 oktober 2017

Moderator PA Ståhlberg