Datum   Onsdag den 17 december 2014       


Tid         Kom mellan                            för registrering och mingel.

               Vi håller på till 21.00


Plats                                Drottninggatan 30, Lunchrummet, 3 vån.      (Karta)  

                     Om porten är låst finns skylt med telefonnummer att ringa så kommer vi och öppnar!


Mötet är öppet för alla.   Ung, gammal, PC eller Mac.       Välkomna!

Frågor och svar om säkerhet


Tomas och Jerry skall prata om säkerhet för datorer på ett sätt som vi alla förstår.

De försöker göra allt så begripligt som möjligt.


På internet och i tidningar  kommer vi i kontakt med uppgifter om vad vi behöver tänka på när det gäller säkerheten för våra datorer, men att få detta förklarat på enkel sätt efterlyser de flesta av oss.


Tomas och Jerry har satt upp vissa punkter som de anser vi skall prata om:


Backup-lösningar

Kryptering av data

Lösenord

Mail-säkerhet

Osäkra webbsidor och webbläsare.

Nätverk på caféer och flygplatser etc


Vi har pratat om detta tidigare, men nya hot ger nya lösningar

så vi måste hålla oss uppdaterade.


Ha dina frågor i beredskap så ser vår

mötesvärd Palle till att Tomas och

Jerry försöker ge dig

svaret.

Säkerhet i Macmiljö

Paul van der Vliet är mötets värd                                           Tomas Löwstedt och Jerry Nilson är talare

Har du tips om säkerhet för våra datorer?

Här är platsen där du kan att dela med dig av dina tips till oss andra.

Du som vill delta i någon av vårens studiecirklar måste nu anmäla dig - senast 10 december för att vara på den säkra sidan - förutsatt att cirkelämnet fått minst fem anmälda intressenter.
Anmälan måste ske, även om du deltagit i samma cirkel under höstterminen 2014.

Lämna gärna förslag till nya cirkelämnen och kolla så att ämnet kan intressera minst fem (helst fler) medlemmar.

Läs mer på webbplatsens Cirkelsida.

Gör din cirkelanmälan per mail till Majvor Bergström.

Anmälan senast den 10 december 2014

GaMaktuellt
 Nyhetsbrev 55

Anmälan till vårens Cirklar VT15