Direktsänd video i bandad version

Arkiv 2014

DIREKTSÄND VIDEO BANDAD OCH REDIGERAD


På denna sidan kan du se de flesta direktsända filmerna i bandat format. Oftast något redigerade.

Medlemsmöte 19 februari 2014,  Ämne Årsstämma

Del 1/2

Kvällens värd Paul van der Vliet.

Kvällens värd Paul van der Vliet

Medlemsmöte 19 februari 2014, Ämne FileMaker

Del 2/2

Årsmötets årsstämma under ledning av Mats Asztély.

I denna film går FileMakergruppen igenom planerna för hur klubben skall kunna

integrera programmets möjligheter i klubbens verksamhet.

Sture Hult, Eva Dogan och Hans Göransson.

Medlemsmöte 26 mars 2014,  Ämne Mail

Del 1/2

Kvällens värd Paul van der Vliet.

Kvällens värd Paul van der Vliet

Medlemsmöte 26 mars 2014, Ämne Mail

Del 2/2

Kvällens föredragshållare, Jerry, börjar tala om ”Mail”

Jerry fortsätter prata”Mail”

Medlemsmöte 16 april 2014,  Ämne BILD

Del 1/2

Kvällens värd Eva Dogan.

Kvällens värd Eva Dogan

Medlemsmöte 16 april 2014, Ämne BILD

Del 2/2

Rolf och Morgan pratar iPhoto

Jan von Steijern pratar bild till bildspel, Anna Sigvardsson redogör för arbetsrutinerna

för bilder i sitt jobb.

Medlemsmöte 17 sept 2014,  Ämne Släkforskning i Mac-miljö

Del 1/2

Kvällens värd Paul van der Vliet.

Kvällens värd Paul van der Vliet

Medlemsmöte 17 sept 2014, Ämne Släktforsning i Mac-miljö

Del 2/2

Majvor Bergström, Annika Lundgren och Lisbeth Zachs.

Majvor Bergström, Annika Lundgren och Lisbeth Zachs.

Medlemsmöte 15 okt 2014,  Ämne Apples Nyheter

Del 1/2

I del 1 presenterar Martin Lindeskog nya Iphone 6 och 6+, Apple Watch och

Apple Pay bl.a.

I del 2 presenterar Jerry Nilson Yosemite. Det nya operativsystemet för

Mac-datorer. Avslutar med frågor och svar samt lite småsnack

Medlemsmöte 15 okt 2014, Ämne Apple Nyheter

Del 2/2

Medlemsmöte 19 nov 2014,  Ämne BildCirkel Extended

Del 1/2

I del 1 presenterar Sven Tengsjö och Rolf Nyholm cirkelns arbete genom åren.

Genomgång av bildspel och att göra böcker,

I del 2 fortsätter Sven Tengsjö och Rolf Nyholm att prata om bildpresentations-program och att göra böcker. En ganska stor del av videon handlar om frågor

och svar.

Medlemsmöte 19 nov 2014, Ämne BildCirkel Extended

Del 2/2

BildCirkel Extended,   Fotosafari 8 maj 2014.  ”Inom Vallgraven”

Några medlemmar i GotaMac´s bildcirkel gjorde den 8 maj en rundvandring inom

Vallgraven i Göteborgs centrum.

BildCirkel Extended,   Ett bildspel gjort i Keynote av Rolf Nyholm

En av BildCirkel Extended fotosafaris gick till Klippan i Göteborg.

Bildspelet är gjort i Keynote, och musiken är från YouTubes musikbibliotek.

Temamöte 17 dec 2014,   Säkerhet i Mac-miljö                             Del 1/2

Del 1. Mötets värd Paul van der Vliet.  Jerry Nilson och Tomas Löwstedt pratar säkerhet för våra datorer.

Temamöte 17 dec 2014,   Säkerhet i Mac-miljö                             Del 2/2

Del 2. Mötets värd Paul van der Vliet.  Jerry Nilson och Tomas Löwstedt pratar säkerhet för våra datorer.